Zoeken in deze blog

maandag 1 januari 2018

Weg met die woorden — dus!

Zien we het nog zitten?

Vooruit, een nieuw jaar dan maar weer. Met ongetwijfeld weer wat terrorisme in de huiskamers.

Parool, 31-12-1979
bron: Delpher

Volgens deze zeer deskundig kijkende man dateert dát overigens al van de jaren 70...

Op 31 december 1979, op de drempel van de jaren 80, blikte het Parool terug op het voorbije decennium, waarin zich volgens columnist Nico Merx
een collectieve angst moet hebben meester gemaakt van de bewoners der Lage Landen. Een angst voor het onbekende dat aan de einder van deze eeuw wacht, bracht een massale huiver teweeg en vrijwel eendrachtig nam men de vlucht in een nieuwe romantiek in zijn vreselijkste vormen.
Die nostalgie uitte zich op een manier die de theorie van de eeuwige wederkeer zachtjes bevestigt:
Opoes jurken werden uit de vullis getrokken, het rustieke eiken meubel en het wagenwiel namen een grote vlucht, terwijl de makers van echte antieke olielampen aan de vraag nauwelijks konden voldoen. Behoorlijk eten werd vrijwel onmogelijk. Redelijke gelegenheden verwerden tot bistro, waar men zijn eten vanaf een plank moest nuttigen.
Want grappig genoeg zitten de bistro’s waar je tegenwoordig je Amsterdamse flammkuchen of artisanale hamburger van een plank moet nuttigen óók weer vaak vol jongelui in opoe’s jurk en opa’s baard.

Parool, 31-12-1979
bron: Delpher

Voelen we ons aangesproken?

Het leukste onderdeel van de terugblik vond ik een lange lijst van meer dan 250 woorden waarvan de krant blijkbaar afscheid hoopte te kunnen nemen. ‘Jeukwoorden’ schijn je dat tegenwoordig te noemen – een woord waar ik eigenlijk ook een beetje jeuk van krijg.

Parool, 31-12-1979
bron: Delpher

De uitdrukking ‘jeuk krijgen’ staat overigens niet in deze lijst, maar als iemand hem toen had gebruikt, zou hij er vast wel op zijn beland. Want zeg eens eerlijk, welke van deze woorden beschouwen we nu nog als taboe of uitgesproken ergerlijk?

Hieronder de volledige lijst van woorden die het Parool met ingang van de jaren 80 hoopte af te schaffen, maar die in overgrote meerderheid inmiddels zo zijn ingeburgerd dat niemand er nog over valt. Lijkt mij. Dus.

Speciaal voor jullie overgetikt. Graag gedaan!

O, sorry.

Enneh... zelfs aan het zwarte pieten wilden ze dus tóen al een eind maken! (Is niet gelukt. Wie gaan we daarvoor de... eh... schuld toeschuiven?)

Weg met die woorden – dus


A
Aan de bak komen
Aandragen
Aankaarten
Aanleveren
Aansmeren
Aanzwengelen
Achterliggend
Activeringsplan
Adequaat
Afbouwen
Afchecken
Afhechten
Afvloeien
Alert blijven op
Alternatief
Ambiance
Arbeiderspoëzie
Arbeidstherapie
A-selecte steekproef
Assertiviteitstraining
Ayatollah (de — van de PvdA)

B
Baaldag
Bandbreedte
Basis (—filosofie, —voorziening)
Beleidsambtenaar
Beleidsmatig
Beleidsombuiging
Beleidsprocedure
Beleidsstuk
Beleidsuitgangspunt
Beleidsvormingsproces
Beroepsperspectief
Besluitvormingsprocedure
Bespreekbaar maken
Bestand (bomen—, huizen—)
Bestuurlijke informatie
Bestuurslaag (—niveau, —structuur)
Bewindslieden
Bezigheidstherapie
Bilateraal
Bouwpoot
Brugfunctie
Bijsturing

C
Claimen
Communicatief
Communicatiestromen
Computergestuurd
Concreet gestalte geven
Confrontatie
Consequentie
Constellatie
Consumptiepakket
Contactgestoord
Contourennota
Contraproduktief
Controversieel
Crisisinterventie(centrum)

D
Demotiveren
Derde poot
Derde Wereldwinkel
Deskundigheidsbevordering
Diametraal
Dienstverleningsproject
Differentiatie
Differentieel aanbod
Dimensionering
Discutabel
Dissidenten in de CDA-fractie
Diverse geledingen
Doeg!
Doehoeg!
Doei!
Doelgroep
Doorexerceren
Doorheenfietsen
Doorzichtig maken
Dus
Dwarsliggen

E
Eerstelijns-werkers
Effectiviteit
Emancipatorisch
Ergotherapeut(e)
Evaluatie
Evangelische
bewogenheid
Externe deskundigen

F
Feedback
Frustratiedrempel
Functieprofiel
Functiestructurering
Functioneel
Fundamenteel

G
Gat in de markt
Gecompliceerd
Gedragscode
Gedragsgestoord
Geïnstitutionaliseerde kaders
Geïntegreerde aanpak
Globaal
Goed overkomen
Gooien (in de groep —)
Graag gedaan!
Groeikernenbeleid
Groene licht
Groepsgebeuren
Groepsproces

H
Haaks staan op
Haalbaarheid(sfactor)
Handvat (— voor discussie)
Hardmaken
Hebbedingetjes
Helemaal te (— gek, — maf)
Herstructurering
Horizontaal communiceren
Huisvestingsnormen
Huiswerk overmaken
Hulpverleningsaanbod
Hulpvormen

I
Implementeren
Incrowdvorming
In de fout gaan
Informatiestromen
In gang zetten
Inhaken
In het kader van
Inhuren
Initiëren
Inschatten
Inseinen
Inspraak(procedure)
Insteken
Institutioneel
Integraal
Interactie
Intergemeentelijk
Intervisie
Intramuraal
Invalshoek
In vinden (daar kan ik mij -)
Inzichtelijk

J
Jongerenvoorziening
Justitiabel

K
Kamergebeuren
Kansarm
Klip en klaar
Knelpunten(nota)
Kosten-baten-analyse
Kresj [NB: ik denk dat de irritatie niet deze spelling, maar het woord zelf gold; FL]
Kretologie
Kijkgrijpwinkel

L
LAT-relatie
Leefsituatie
Limitatief
Logischerwijze
Loskoppelen
Loyalisten in de CDA-fractie
Lijnmanagement

M
Maatschappijkritisch (—bewust)
Mannenpraatgroep
Marginaal
Meedenken
Miskleun
Mist ingaan
Moeilijk bemiddelbare cliënten
Monodisciplinair
Motivatie
Multifunctioneel
Multimediashow
Multi-moment-opname

N
Naar toe (—de achterban)
Nipte zege
Nulmodel

0
Oefensituatie
Ombuigen
Omturnen
Onderbouwen
Ontslagcriterium
Op de tocht zetten
Opschonen
Optimaal
functioneren
Organisatiestructuur
Ouderparticipatie
Overkomen
Overlegsituatie (—structuur)
Overloopproblematiek

P
Participatiestructuur
Piepschuim
Plaatje (het hele —)
Platwalsen
Polarisatiemodel
Poly-interpretabel
Positioneren
Praatgroep (—papier, —stuk)
Preventiewerker
Procedure-analyse
Procedureel
Procescoördinatie
Procesmatige begeleiding
Processtandaardcondities
Professioneel
Profielschets
Programma van eisen
Projectgroep
Psychedelisch

Q
Quartaire sector

R
Randvoorwaarde
Referentiekader
Relatiepatroon (—stoornis)
Representant
Ritselen (iets —)
Rolbevestigen
Rol(len)patroon

S
Samenwerkingsproblemen
Scharrelkip
Segmentering
Sex in Tirol
Sfeerfunctie
Signalen (—uit de samenleving)
Sleutelen
Sociale existentie
Sociogroepen
Sonderen
Speerpunten(industrie)
Stadsvernieuwingsurgenten
Structureel
Stuurgroep
Suboptimalisatie

T
Tackelen (problemen —)
Takenpakket
Teamverband
Terugkoppelen (—naar de basis)
Toegesneden
Totaalweigeraar
Trendgevoelig (—matig)
Tijdsinvestering
Tijdsklem

U
Uitbalanceren
Uitbouwen
Uitgangsprincipes
Uithandelen

V
Vakinhoudelijk
Veldwerker
Verbale agressie
Vergelijkingsdoeleinden
Verlanglijstje
Vertrekpunten
Verzelfstandiging
Vinger aan de plts
Volume-accres (—beleid)
Voortouw nemen
Voorzieningenpakket
Vrouwenpraatgroep

W
Wegwerp- (—artikel, —argument)
Welzijnsgericht
Wereldwinkel
Werkafspraak
Werkplan
Werksoorten
Werkstructurering
Winkeltje
Woningen realiseren
Woonelement
Woonfunctie
Woonproject
Woonsituatie

Z
Zich aangesproken voelen
Zien zitten
Zitelement
Zorgsysteem
Zwartboek
Zwarte piet (— toespelen, — doorspelen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Populairst de afgelopen 30 dagen

Populairst aller tijden ooit: